schooltijden, vakanties en organisatiedagen


Schooltijden 


onderbouw groep 1-2:                 
maandag, dinsdag en donderdag                          woensdag en vrijdag

inlooptijd:          8.15-   8.30 uur                                   inlooptijd        8.15-    8.30 uur
onderwijs          8.30- 14:15  uur                                  onderwijs:       8.30- 12:30 uur

onderbouw groep 3-4:               
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                woensdag

inlooptijd:          8.15- 8.30 uur                                    inlooptijd:       8.15-  8.30 uur
onderwijs:        8.30- 14:15 uur                                    onderwijs:      8.30- 12:30 uur

bovenbouw groepen 5-8:             
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                woensdag

inlooptijd:       8.15- 8.30 uur                                       inlooptijd:     8.15- 8.30 uur
onderwijs:    8.30- 14:15 uur                                        onderwijs:   8.30- 12:30 uur

Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie: 18 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie:   25 december 2021 t/m 09 januari 2022
Krokusvakantie: 21 februari 2022 t/m 27 februari 2022
Goede Vrijdag:   15 april 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Voorjaarsvakantie: 25 april 2022 t/m 8 mei 2022
Hemelvaart: 26 mei 2022 t/m 27 mei 2022 
Tweede Pinksterdag: 6 juni 2022
Zomervakantie: 18 juli 2022 t/m 28 augustus 2022 

Studiedagen-organisatiedagen gehele team
9 februari 2022: Meer Primair dag
23 maart 2022:  Organisatiedag
25 mei 2022:      Organisatiedag

Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

                      

* Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden verleend, in welke vorm dan ook. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.