schooltijden, vakanties en organisatiedagen


Schooltijden 


onderbouw groep 1-2:                 
maandag, dinsdag en donderdag                          woensdag en vrijdag

inlooptijd:          8.15-   8.30 uur                                   inlooptijd        8.15-    8.30 uur
onderwijs          8.30- 14:15  uur                                  onderwijs:       8.30- 12:30 uur

onderbouw groep 3-4:               
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                woensdag

inlooptijd:          8.15- 8.30 uur                                    inlooptijd:       8.15-  8.30 uur
onderwijs:        8.30- 14:15 uur                                    onderwijs:      8.30- 12:30 uur

bovenbouw groepen 5-8:             
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag                woensdag

inlooptijd:       8.15- 8.30 uur                                       inlooptijd:     8.15- 8.30 uur
onderwijs:    8.30- 14:15 uur                                        onderwijs:   8.30- 12:30 uur

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie: 12 oktober t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 01 januari 2021
Krokusvakantie: 22 februari 2021 t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag: 2 april 2021
Tweede Paasdag: 5 april 2021
Voorjaarsvakantie: 26 april 2021 t/m 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021 

Studiedagen-organisatiedagen gehele team
 

Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

                      

* Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden verleend, in welke vorm dan ook. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.