Vakantie en lestijden

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie: 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 
Voorjaarsvakantie: 16 februari t/m 24 februari 2019
Pasen : 19 april 2019
Meivakantie: 19 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaart: 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus 2019

Organisatiedagen:

Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 september 2018: Verhuizing/ fusie
Vrijdag 5 oktober 2018: Meer Primair dag
Maandag 12 november 2018
Donderdag 20 december: Middag vrij i.v.m. Kerstviering 's avonds 
Maandag 7 januari 2019
Woensdag 13 maart 2019
Dinsdag 11 juni 2019
Vrijdagmiddag 12 juli

Op deze dagen zijn de kinderen vrij.

 

Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag

groep 1 t/m 4: 8.30 uur - 11.45 uur

                      13.00 uur - 15.15 uur

groep 5 t/m 8: 8.20 uur - 11.45 uur

                     13.00 uur - 15.05 uur. 

Woensdag

Groep 1 t/m 4: 8.30 uur - 12.15 uur

Groep 5 t/m 8: 8.20 uur - 12.05 uur.

 

Vrijdag

Groep 1/2: 8.30 uur - 11.45 uur. 's Middags vrij

Groep 3 t/m groep 8: Zoals maandag, dinsdag en donderdag.

Tussen 10.00 uur en 10.45 uur hebben de kinderen een kwartier pauze

 

Bij een continurooster zijn de schooltijden: 08.20u. - 13.50u. voor de bovenbouw en 8.30u. - 14.00 uur voor de onderbouw. (de kinderen eten met de leerkracht hun meegebrachte lunch. Hier zijn geen kosten aan verbonden)

* Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden verleend, in welke vorm dan ook. Typefouten en wijzigingen voorbehouden.