Stichting Leergeld

Stichting leergeld laat alle kinderen.

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen me te laten doen met sportclubs van muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolkamp) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms dit kunnen gezinnen geen van pas achteraf een beroep doen op bijzondere bijstand van een andere voorziening. Zij kan wel rekenen op steun van de Stichting Leergeld. Voor meer informatie informatie naar de folder van deze stichting van kijk op de website: stichting leergeld.


De folder is te vinden bij het kopje: Documenten.