Over ICBS De Vredeburg

Van kleuter naar wereldburger

Om dit te bereiken is het van belang dat de driehoek “kind, ouder en school” optimaal wordt benut om tot kwalitatief goed, duurzaam en eigentijds onderwijs te komen. Een groot vertrouwen in elkaar is daarin onmiskenbaar. Of het nu gaat om de ontwikkeling van uw kind, de relatie met de leerkracht of de onderlinge omgang tussen ouders, een open (en nieuwsgierige) houding met begrip voor elkaars verschillen en behoeftes is voor ons hierin essentieel.

Graag werken wij zoveel mogelijk samen op basis van respect, gelijkwaardigheid en acceptatie. Opvoeden en ontwikkelen van kinderen doe je in onze optiek immers samen. Dit betekent dat we elkaar wederzijds goed moeten informeren en met regelmaat moeten kijken of we de goede dingen doen…en óf we ze ook goed doen!