Uitblinkers op ICBS De Vredeburg

Kanjertraining

We werken met de methode van de Kanjertraining in alle groepen. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Alle leerkrachten zijn gecertificeerd om deze lessen te mogen geven. We spreken dezelfde 'Kanjertaal'. 

Levensbeschouwing

Wekelijks wordt aandacht besteed aan ‘levensbeschouwing’. We werken met de methode "Wat een verhaal". We maken de leerlingen bekend met belangrijke verhalen uit de christelijke traditie en de culturele erfenis van die verhalen.
Met hen zoeken we naar betekenissen in de verhalen die zij kunnen verbinden aan hun persoonlijke ervaringen, in dialoog met anderen, binnen de context van deze tijd. Leerlingen krijgen hiermee een basis aangereikt van waaruit zij een eigen levensbeschouwelijke visie kunnen ontwikkelen.

Engels

Geven we van groep 1 tot en met groep 8 middels de methode 'Groove me'. Groove me is een lesmethode waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.

21ste-eeuwse vaardigheden/ICT

We vinden het belangrijk dat kinderen het volgende leren: ICT basisvaardigheden, computational thinking, mediawijsheid en informatievaardigheden. We werken met een doorgaande lijn van 'Delta de Draak' voor groep 1 tot en met groep 8.

Muziek

Wekelijks wordt er muziekles gegeven. De ene week geeft de leerkracht muziekles, de andere week wordt de les door de vakdocent gegeven. We werken met de methode: "123Zing".

Aandacht voor cultuuronderwijs

Er is structureel aandacht voor cultuuronderwijs met als pijlers expressie, erfgoededucatie en verkenning van de wereldgodsdiensten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan Burgerschap in allerlei vormen. 

Kleuters: werkwijze in de kleuterbouw

Ieder schooljaar is opgedeeld in vijf periodes/5 thema's. Voor iedere periode zijn er voor zowel groep 1 als groep 2 doelen beschreven die o.a. betrekking hebben op de taalkundige, rekenkundige en motorische ontwikkeling. U leest meer over de werkwijze in de kleuterbouw in het document.

Lezen

Lezen is één van onze belangrijkste pijlers binnen ons onderwijs. Zowel het technisch lezen, als het begrijpend lezen maar ook het vrij lezen krijgen volop onze aandacht. Er vinden regelmatig leesbevorderingsactiviteiten plaats, we hebben een zeer uitgebreide bibliotheek en er wordt elke dag in elke klas (met uitzondering van de kleuters) van 8.30 uur tot 8.50 uur gelezen. Daarnaast ondersteunen de bovenbouwleerlingen bij het lezen middels tutor lezen en samen lezen met het programma Bouw!.

Leerplein/rekentijgers/taalreigers /day a week school

Wij bieden op onze school leerlingen extra uitdaging op verschillende gebieden in de groep. Kinderen die aan dat aanbod niet genoeg hebben, kunnen deelnemen aan het Leerplein en/of de Rekentijgers of Taalreigers. Daarnaast heeft onze stichting Meer Primair de "Day a week school" opgestart.

NT2 ondersteuning

Kinderen die Nederlands als tweede taal hebben kunnen ondersteuning krijgen vanaf groep 1. We begeleiden deze kinderen op school, maar bieden ook ondersteuning voor thuis middels de taal-leestassen.

Wilt u meer lezen over één van de uitblinkers?

Verdiepende informatie kunt u vinden bij de kop: documenten.