Evenementen commissie ICBS De Vredeburg

 

De Evenementen Commissie (EC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die op school actief zijn en helpen bij een tal van zaken. Zij vertegenwoordigen de oudervereniging van de school. Daarnaast is er vanuit het team iemand betrokken, die ons ondersteunt als event coördinator.

Wat doet de Evenementen Commissie?

Wij verzorgen en organiseren, samen met het schoolteam, jaarlijks diverse activiteiten voor onze kinderen. Dat zijn extra activiteiten naast het verplichte lesprogramma. Dan moet u denken aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportactiviteiten, schoolreis of themadag.

De EC stelt ook de hoogte en besteding vast van de vrijwillige ouderbijdrage. Met het geld van deze bijdrage kunnen wij de extra activiteiten organiseren. Informatie over de vrijwillige ouderbijdrage vindt u op de pagina Documenten.

Daarnaast kan de EC advies geven aan de schooldirecteur of aan de medezeggenschapsraad (MR) over alle beleidszaken van de school die ouders aangaan. Zo fungeert de EC dus ook als brug tussen schooldirecteur, MR en ouders van de school.

De EC houdt eens per jaar een jaarvergadering, waar alle leden (= alle ouders van de school) welkom zijn. Tijdens deze ledenbijeenkomst doet de EC verslag van de financiën (inkomsten en uitgaven) en de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur van de EC zet deze terugblik tevens in een schriftelijk jaarverslag, te vinden op de pagina Documenten. Daarnaast wordt er ook vooruitgeblikt op de financiën en de activiteiten voor het komende schooljaar.

 

 

Staand, van links naar rechts:
Francis Hendriksen, Grace Munoz, Bauke van der Leeden , Marloes Wollaars, Rianne Moor, Sharona Klootwijk

Zittend, van links naar rechts:
Welmoed van Eijndhoven, Naomi Colfer-Bouman, Kim Weenink, Marianne Roest, Kirsten Gabriël

 

 

ICBS de Vredeburg


Niet op de groepsfoto:

 André Helder

 Marc Warmerdam

 Annemieke Helder

 Stephanie Lahnstein

Tessa van Klink

Dagelijks bestuur van de EC:

  • Welmoed van Eijndhoven (voorzitter)
  • Kirsten Gabriël (penningmeester)
  • Grace Munoz (secretaris)
     
  • Marloes Wollaars (teamlid en event coördinator)


Hoe houden we contact met u?

De EC komt één keer per maand bij elkaar in een openbare vergadering. Als er mededelingen zijn, wordt u door ons op de hoogte gebracht via Parro of de wekelijkse Flits. U kunt van ons, eens per maand, een ‘Wist je dat..?’ in de Flits verwachten.

Mocht u de EC willen benaderen, spreek ons dan gerust aan op het schoolplein of bij een activiteit. U kunt ook een mail sturen naar: ec@devredeburg.nl