Uw kind afmelden

Wij verzoeken u om uw kind(eren) tijdig af te melden bij ziekte of andere omstandigheden.
We vragen u dit via de Parro app te doen. U kunt daar ook aangeven wat de reden van absentie is.  
Mocht u onder schooltijd iets willen doorgeven,  dan kunt u de school beter bellen. 

Als verzuim niet is gemeld, nemen we rond 8.45 uur contact met u op.