Nieuwe leerling aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? Neemt u dan telefonisch contact op met onze administratief medewerkster, om een afspraak te maken.

Starters

Kinderen kunnen worden aangemeld vanaf de geboorte tot uiterlijk 4 maanden voordat ze 4 jaar worden. Wilt u kennismaken met onze school? U kunt een afspraak maken voor een oriëntatiegesprek.  U krijgt informatie over onze school en er is tijd voor een rondleiding. De directeur licht de verdere procedure toe.

Instromers

Wij krijgen regelmatig het verzoek van ouders die gedurende de schoolloopbaan van hun kind(eren) willen overstappen naar onze school. De achtergrond hiervan kan behoorlijk verschillen. Enkele voorbeelden zijn:

  • A Verhuizing
  • B Onvrede over de huidige school
  • C Leerling een nieuwe start bieden

A Verhuizing
Voordat u een oriëntatiegesprek met ons inplant, informeert u de directie van de school waar uw kind op dit moment naar toe gaat, dat u gaat verhuizen en op zoek gaat naar andere school. Op het oriëntatiegesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding door de school. U bespreekt met de directeur waarom u zich oriënteert op een andere basisschool. Na het oriëntatiegesprek, neemt de intern begeleider contact op met de intern begeleider van de huidige school om zowel de toetsresultaten als de sociale-emotionele ontwikkeling van uw kind te bespreken. Naar aanleiding hiervan nemen de directeur en intern begeleider het besluit of uw kind al dan niet geplaatst kan worden.
Een aanmelding is pas officieel als u een definitieve inschrijving van ons ontvangen heeft.

B Onvrede over de huidige school
Bespreek voordat u een afspraak maakt bij ons op school, eerst met de directeur van de school waar uw kind op dit moment naar toe gaat, dat u zich gaat oriënteren op een andere school. Probeer er eerst samen uit te komen. 

C Leerling een nieuwe start bieden
Vraag bij de directeur van de school waar uw kind op dit moment naar toe gaat, wat de procedure vanuit Passend Onderwijs Haarlemmermeer is.