Huishoudelijk reglement “ICBS De Vredeburg’ 2023-2024

Het begin en einde van de schooldag:

 

 • De deuren gaan op beide locaties open om 8.15 uur. De leerkrachten zijn dan in de klas of op het schoolplein (leerkrachten groepen 1-2).
 • ’s Ochtends staat de leerkracht bij de deuropening. (groepen 3 t/m 8 elke dag, groep 1-2 op maandag en donderdag)
 • Ouders mogen de school in op maandag en donderdag, tot de klasdeur. 
 • Groep 1-2: Leerlingen hangen hun jas en/of tas op aan de kapstok of doen hun tas in de daarvoor bestemde bak.
 • Groep 3 t/m 8: Leerlingen hangen hun jas aan de kapstok en nemen hun tas mee naar de klas en hangen deze aan hun stoel. 
 • Om 8.30 uur starten de lessen. 
 • Mochten kinderen voor schooltijd willen voetballen, dan kan dat voor schooltijd tot uiterlijk 8:20u. We vragen dan of alle kinderen zich naar binnen willen begeven. 
 • Als de ouders hun kinderen komen ophalen, wachten ze op en rondom het schoolplein.

 

Fietsen:  

 • De kinderen stallen de fietsen in de daarvoor bestemde rekken. Als de rekken vol zijn mogen de fietsen aan de buitenkant van het hek, maar niet aan de kant waar de kleuters spelen.
 • De kinderen fietsen niet op de stoep of op het plein.
 • Ouders en leerkrachten geven het goede voorbeeld.
 • Skates, waveboards en stepjes meenemen naar school is niet toegestaan tenzij ze direct weer worden geretourneerd door de ouder.

 

Media:

 • Mobiele telefoons worden tijdens schooltijd niet gebruikt en zijn niet zichtbaar in de klas aanwezig. De telefoon mag wel gebruikt worden op initiatief van de leerkracht bij een geplande lesactiviteit.
 • Ook horloges met trackers/belfuncties etc. mogen niet zichtbaar aanwezig zijn in de klas. Gelieve deze niet mee te geven, anders op eigen risico in de tas bewaren. 
 • School is niet verantwoordelijk voor alle mobiele apparatuur die de kinderen mee nemen. 

 

Dieren:

 • Honden zijn niet toegestaan in de school en dienen te zijn aangelijnd. 
 • Wanneer een leerling (bv voor een spreekbeurt) een dier wil meebrengen moet dit van tevoren aan de leerkracht worden meegedeeld. Ouders krijgen de mogelijkheid om aan te geven of zij hier bezwaar tegen hebben (vooral i.v.m. allergieën).

 

Traktaties:

 • De kinderen mogen een traktaties mee naar school nemen voor de klas en de leerkracht. We vragen u om niet te veel mee te geven en geen speelgoed toe te voegen.
 • De kinderen krijgen een mooie verjaardagskaart namens het team. Er hoeft geen traktatie voor het team meegegeven te worden door ouders.
 • De kinderen trakteren alleen in de eigen groep. Groepen 1-2 mogen de klassen rond, echter alleen bij de groepen 1-2 en de directiekamer. 

 

Pauzehapje:

 •     Op donderdag en vrijdag is er groente- fruitdag. Dit geldt voor alle kinderen.  

 

Begeleiding tijdens schoolactiviteiten:  

 • Wanneer ouders worden ingeschakeld bij het vervoeren van kinderen ten behoeve van een activiteit, moet de bestuurder van de auto beschikken over een inzittendenverzekering voor alle plekken in de auto.
 • Bovendien moeten de kinderen op de achterbank en in de gordels. Ouders mogen alleen hun eigen kind, na het ondertekenen van een brief, voorin zetten, mits zij op een verhoger plaats nemen.
 • Bij begeleiding op de fiets worden met de leerkracht aparte afspraken gemaakt en dragen de begeleiders een oranje hesje (dit doen we met groep 7 en 8).
 • Ouders die begeleiding geven, mogen foto’s die zij maken niet op social media plaatsen, i.v.m. de privacy wet.

 

Verzuim:

 • Een leerling die ziek is of door andere omstandigheden afwezig, is vrijgesteld van verplichting tot schoolbezoek, indien de directeur/administratie hiervan op de hoogte is gesteld.
 • Ouders moeten afwezigheid wegens ziekte of ander ongemak alleen telefonisch melden tussen 7.45 uur en 8.30 uur.
 • In verband met de aangescherpte leerplichtwet moet een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek altijd worden aangevraagd door middel van het formulier ‘Verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties´ ingevuld in te leveren bij de administratie. Graag willen we dit formulier, uit administratief oogpunt, ook ontvangen van leerlingen die 4 jaar zijn en nog niet leerplichtig zijn.  
 • Wanneer een leerling opvallend vaak verzuimt, maakt de leerkracht hier melding van bij de directeur.
 • Als verzuim niet door ouders is gemeld, meldt de leerkracht dit vóór 8.45 uur bij de administratie (of belt zelf naar ouders mits de administratie afwezig is).