Nieuwe leerling aanmelden

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? Neemt u dan telefonisch Contact op met Sandra Ooteman, administratief medewerkster, om een intake-afspraak te maken.

Starters

Is uw kind 2-2,5 jaar, dan is het fijn als u zich gaat oriënteren op een basisischool.
U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een uitgebreide rondleiding. Na het gesprek krijgt u een aanmeldformulier, schoolfolder en Kanjertrainingfolder mee. Nadat u het aanmeldformulier heeft ingeleverd, schrijft de administratief medewerkster uw kind in en ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt ze contact met u op voor het maken van diverse afspraken (startgesprek met de leerkracht en wendagen, maximaal vier dagdelen). U ontvangt een startpakket met o.a.: informatie over groep 1-2, de schoolkalender en een entreeformulier. Als uw kind 6 weken onderwijs heeft gevolgd heeft u een evaluatiegesprek met de leerkracht om te praten over hoe het de eerste periode op school is verlopen.
 

Instromers

Wij krijgen regelmatig het verzoek van ouders die lopende de schoolloopbaan van hun kind(eren) willen overstappen naar onze school. De achtergrond hiervan kan behoorlijk verschillen. Enkele voorbeelden zijn:
· Verhuizing
· Onvrede over de huidige school
· Leerling een nieuwe start bieden

Voordat u een intakegesprek met ons inplant, informeert u de directie van de school waar uw kind op dat moment naar toe gaat, dat u zich wilt oriënteren op een andere school. Tijdens het intakegesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding door de school. U bespreekt met de directeur waarom u zich oriënteert op een andere basisschool en de directeur licht de verdere procedure toe. De intern begeleider van onze school zal contact opnemen met de intern begeleider van de huidige school voor een ‘warme overdracht’. De verkregen informatie wordt gebruikt voor het educatief en pedagogisch handelen en het aanbod van het onderwijs.
Een aanmelding is officieel als u een definitieve inschrijving van ons ontvangen heeft.
De eerste schooldag wordt afgestemd met elkaar en u ontvangt een startpakket met o.a. informatie over de groep waar uw kind geplaatst wordt.