EC

Wie en wat is de Evenementen Commissie?
De Evenementen Commissie (EC, voorheen Ouderraad) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Vredeburg die de oudervereniging van de school vertegenwoordigen.
Wij ondersteunen het team bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar zodat er heel veel leuke dingen op school gedaan kunnen worden. De EC vormt het bestuur van de oudervereniging die tenminste uit 5 leden bestaat. Tevens zijn er 2 teamleden lid.
 


Staand v.l.n.r: Ineke Stierhout, Marijan Korstanje, Rianne Moor, Marian Hornberg
                                         Zittend v.l.n.r.: Angela Steemers, Nicole Kockelkorn, Marc Warmerdam, Merel Willems,
Jessica van der Valk, Cindy Bus, Priscilla Abas, Jackie Op den Kamp

Hoe houden we contact met u?
De Evenementen Commissie komt één keer per maand bij elkaar in een openbare vergadering. De vergadering wordt vaak ook bijgewoond door een lid van de MR. U wordt via de website door ons op de hoogte gebracht als er mededelingen zijn. Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, vindt de algemene ledenvergadering plaats waarin we het jaarverslag bespreken. Op deze vergadering is elk lid, u als ouder, dan ook van harte welkom.

Wat doen we?
De onderstaande activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de EC:
Sinterklaas, Kerst, (Palm) Pasen, Carnaval 
Groepsouders coördinatie
Buitenschoolse sportactiviteiten: o.a. voetbaltoernooi, volleybal, atletiek, waterpolo 
Sponsoractiviteit
Schoolreis
Themadag
We zijn altijd op zoek naar ouders die kunnen helpen bij het organiseren van alle activiteiten! Heeft u interesse of vragen? Geef dit dan aub aan bij de leerkracht of spreek één van de EC-leden aan.

Lidmaatschap en ouderbijdrage: 
Het lidmaatschap van de oudervereniging is voor alle ouders die één of meerdere kinderen op De Vredeburg hebben. De ouders worden geacht lid te zijn van de oudervereniging tenzij zij uitdrukkelijk te kennen hebben gegeven dit niet te willen.
Voor het organiseren van de hiervoor genoemde activiteiten, zijn wij afhankelijk van uw financiële ondersteuning. Alle activiteiten worden namelijk bekostigd uit de ouderbijdrage.
U denkt misschien; "voor al die extra's moet de school zelf maar zorgen!". Helaas zijn in het onderwijs de budgetten, zoals die door het ministerie beschikbaar worden gesteld, absoluut niet toereikend om deze vele extra's, die heel belangrijk zijn voor een positieve
schoolomgeving, te financieren. Al deze vele leuke extra activiteiten zorgen er voor dat de Vredeburg een fijne school is voor alle kinderen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage voor groep 1 en 2 vastgesteld op € 47,50 per leerling. Dit is inclusief de bijdrage voor de themadag. De ouderbijdrage voor groep 3 t/m 8 bedraagt € 60,- per leerling. Voor groep 3 t/m 7 is dit inclusief de bijdrage van het schoolreisje en voor groep 8 is dit inclusief een eerste bijdrage voor het schoolkamp. Later in het schooljaar zal voor groep 8 een tweede bijdrage worden gevraagd voor het schoolkamp.
In oktober stuurt de penningmeester de jaarlijkse betalingsverzoeken rond.
Heeft u suggesties, tips of vragen? Laat het ons weten. U kunt ons via e-mail bereiken ec@devredeburg.nl, of u kunt een van ons persoonlijk aanspreken. Hopelijk tot ziens!