Evenementen commissie
 

Wat is de evenementen commissie?

De Evenementen Commissie (EC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Vredeburg die de oudervereniging van de school vertegenwoordigen. 


Achterste rij v.l.n.r: Rianne, Merel, Welmoed, Jessica
zittend v.l.n.r: Timo, Marc, Angela, Marijan, Priscilla, Nicole
voor: Marian
 
Wij ondersteunen het team bij verschillende activiteiten gedurende het schooljaar zodat er heel veel leuke dingen op school gedaan kunnen worden. De EC, bestaande uit tenminste 5 leden, vormt het bestuur van de oudervereniging. Daarnaast is er vanuit het team een afgevaardigde lid van de commissie. De EC werkt bij elk evenement met een werkgroep welke naast 2 commissieleden ook uit enkele enthousiaste ouders bestaat.

Dagelijks bestuur van de EC:
Welmoed Eijndhoven (voorzitter)
Priscilla Abas (penningmeester)
Angela Steemers (secretaris)

Hoe houden we contact met u?
De Evenementen Commissie komt één keer per maand bij elkaar in een openbare vergadering. Bij de vergadering kan ook een lid van de MR (MedezeggenschapsRaad) aansluiten.

Als er mededelingen zijn wordt u door ons op de hoogte gebracht via de website of de wekelijks Flits.
U kunt ons mailen via: ec@devredeburg.nl