Huiswerkafspraken groep 5 t/m 8.
 

In de bovenbouw leren de kinderen omgaan met huiswerk maken en leren.
In groep 5 wordt er regelmatig huiswerk meegegeven. Ouders worden hierover gemaild.
De kinderen moeten bv. de tafels thuis oefenen van de biologie-samenvatting me om te leren.
Zij hebben geen agenda nodig.

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen ook 1x per week huiswerk. Zij hebben wel een agenda nodig, zodat ze ook leren plannen.
Doel:
De kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs, waar ze dagelijks huiswerk zullen krijgen.
De kinderen leren werken met een agenda.
De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van bepaalde  taken.

Hoe vaak krijgen de kinderen huiswerk?
Groep 4: incidenteel.
Groep 5: regelmatig.
Groep 6: 1x per week.
Groep 7: 2x per week.
Groep 8: 3x per week.

Wat voor huiswerk kan er worden meegegeven?
De leerlingen huiswerk kunnen meekrijgen, wat ze moeten leren en/ of maken.
Leerhuiswerk kan bijvoorbeeld zijn: topografie, biologie of geschiedenis.
Maakhuiswerk kan bijvoorbeeld zijn: een rekenblad, taalblad, werkbladen n.a.v. een onderwerp van het maken van een werkstuk.

Afspraken:
Het huiswerk wordt opgegeven op een vaste dag. Op deze dag nemen de kinderen ook hun agenda en huiswerkmap mee naar school.
Kinderen krijgen ongeveer een week de tijd om een leertaak uit te voeren.
De groepsleerkracht kan in een week minder huiswerk op te geven, als er in die groep bepaalde activiteiten. (bv. sportdag, schoolreisje, uitstapje).
De groepsleerkracht kan met kinderen andere afspraken over het huiswerk ( bv. als uw kind extra oefenwerk meekrijgt.) 

Bij het structureel in gebreke blijven van het maken en/of leren van het huiswerk of als een leerling veelvuldig zijn/haar huiswerk vergeet mee te nemen of in te leveren zonder opgaaf van geldige redenen, dan brengt de groepsleerkracht de ouder(s), via de mail op de hoogte. Zo kunnen ouders hun zoon/ dochter beter begeleiden en helpen bij dit proces.

Hoe kunt u uw kind helpen met zijn huiswerk?
Zorg voor goede werkomstandigheden.
Huiswerk is een onderdeel van het proces van leren.
Waak er voor dat u het huiswerk voor uw zoon/ dochter maakt. Wel kunt u uw zoon/dochter helpen bij het leren van huiswerk.
Bied in de eerste plaats praktische ondersteuning. Een goed begin is: samen een vaste, opgeruimde plek uitkiezen waar het huiswerk maken en bewaard kan worden.
Spreek geschikte tijdstippen af wanneer uw kind rustig kan werken. Vlak voor de slapen gaan of 's morgens vroeg zijn hier geen goede momenten voor.
Leer uw zoon/dochter plannen en organiseren, help uw zoon/dochter met het maken van een planning voor de week.