Huiswerk afspraken groep 5 t/m 8.


In de midden- en bovenbouw leren de kinderen omgaan met huiswerk.
In groep 4 en 5 wordt er zo nu en dan een blad meegegeven aan de kinderen. Ouders worden hierover gemaild. Daarin wordt ook vermeld wanneer dit moet worden ingeleverd. De kinderen moeten bv. de tafels thuis oefenen of krijgen de biologie-samenvatting mee om te leren. Zij hebben geen agenda nodig, omdat ze deze niet structureel hoeven te gebruiken. 
Vanaf groep 6 krijgen de kinderen structureel huiswerk mee. Zij hebben dan ook een agenda nodig.
 
Doel: 
-    De kinderen worden voorbereid op het voortgezet onderwijs, waar ze dagelijks huiswerk zullen krijgen.
-    De kinderen leren omgaan met een agenda.
-    De kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor de uitvoering van bepaalde taken.

Hoe vaak krijgen de kinderen huiswerk?
Groep 4: zo nu en dan of bijvoorbeeld voor een vakantie.
Groep 5: 1x per 3 weken.
Groep 6: 1x per week.
Groep 7: 2x per week.
Groep 8: 3x per week.

Wat voor huiswerk wordt er meegegeven?
De leerlingen kunnen huiswerk meekrijgen, wat ze moeten leren en/of maken.
Leerhuiswerk kan bijvoorbeeld zijn: topografie, biologie of geschiedenis. 
Maakhuiswerk kan bijvoorbeeld zijn: rekenbladen, taalbladen, werkbladen n.a.v. een behandeld onderwerp of het maken van een werkstuk.

Afspraken:
-Het huiswerk wordt altijd op vrijdag opgegeven. Op deze dag nemen de kinderen ook hun agenda en huiswerkmap mee naar school.
-Kinderen krijgen een week de tijd om een leertaak uit te voeren.
-Er wordt geen huiswerk voor de maandag opgegeven.
-Voor de eerstvolgende twee dagen na de vakantie wordt er geen huiswerk opgegeven.
 -De groepsleerkracht kan besluiten in een week minder huiswerk op te geven, omdat er in die groep bepaalde activiteiten plaatsvinden (bv. sportdag, schoolreisje, uitstapje).
-De groepsleerkracht kan met individuele kinderen andere afspraken hebben over het huiswerk ( bv. als het kind al extra oefenwerk meekrijgt of omdat er bepaalde omstandigheden zijn waardoor aanpassingen nodig zijn).
-Bij het structureel in gebreke blijven van het maken en/of leren van het huiswerk of het vergeten van de agenda zonder opgaaf van geldige redenen, brengt de groepsleerkracht de ouder(s) daarvan, via de mail, meteen op de hoogte. Zo kunnen ouders hun kind beter begeleiden en tijdig aansturen bij de zorg voor het huiswerk.

Hoe kunt u uw kind helpen met zijn huiswerk?

*Zorg voor goede werkomstandigheden 
Huiswerk is een onderdeel van het proces van zelfstandig leren leren. Waak er voor dat u het huiswerk voor uw kind maakt. Wel kunt u uw kind helpen bij het leren van huiswerk maken. Bied daarom in de eerste plaats praktische ondersteuning. Een goed begin is: samen een vaste, opgeruimde plek uitkiezen waar het huiswerk gemaakt en bewaard kan worden. Spreek geschikte tijdstippen af waarop uw kind rustig kan werken. Vlak voor het slapen gaan of ’s morgens vroeg zijn hier doorgaans geen goede momenten voor. 

*Leer uw kind plannen en organiseren 
Let er op hoe uw kind huiswerk aanpakt en verdeelt. Wellicht heeft het wat hulp nodig met plannen. Een overzichtelijke agenda met weekoverzichten en voldoende ruimte om het rooster en huiswerk in te vullen is hierbij een belangrijk hulpmiddel. 
Veel kinderen komen moeilijk op gang; wat aansporing helpt bij beginnen. 

*Afleiding of niet? Er zijn maar weinig leerlingen die nooit de tv aan hebben of hun mobiel bij zich hebben, dit kan de nodige afleiding geven. Muziek hoeft geen stoorzender te zijn bij het huiswerk maken. Sommige kinderen kunnen zich alleen concentreren als het stil is, anderen worden juist onrustig zonder achtergrondmuziek. 
Uit onderzoek blijkt dat het bij je houden van een mobiele telefoon wel afleidend werkt voor de kinderen.