Huishoudelijk reglement “De Vredeburg’ 2018-2019 

 
Het begin en einde van de schooldag:  

De deuren gaan open om 8.10 (BB) en 8.20 uur(OB) en 12.55 uur. De leerkrachten zijn dan in de klas.  

’s Ochtends staat de leerkracht bij de deuropening en geeft ieder kind een hand. Ouders mogen ’s ochtends mee de klas in, in de middag niet. 

Om 8.20 uur(BB) en 8.30 uur(OB) en om 13.00 uur gaat de bel. De kinderen beginnen de les en de ouders verlaten de school. 

Als de ouders hun kinderen komen ophalen, wachten ze op het plein of bij regen achter de  branddeuren. 

Bovenstaande twee punten zijn belangrijk voor de rust in de school en noodzakelijk voor de concentratie van de kinderen. 

Fietsen:  

De kinderen stallen de fietsen in de daarvoor bestemde rekken. Als de rekken vol zijn mogen de fietsen aan de buitenkant van het hek, maar niet aan de kant waar de kleuters spelen. 

De kinderen fietsen niet op de stoep of op het plein. 
Ouders en leerkrachten geven het goede voorbeeld. 
Skates, waveboards en stepjes meenemen naar school is niet toegestaan tenzij ze direct weer worden geretourneerd door de ouder. 

Dieren: 

Honden zijn niet toegestaan in de school en dienen te zijn aangelijnd op het plein. 

Wanneer een leerling (bv voor een spreekbeurt ) een dier wil meebrengen moet dit van tevoren aan de leerkracht worden meegedeeld. Ouders krijgen de mogelijkheid om aan te geven of zij hier bezwaar tegen hebben (vooral i.v.m. allergieën). 

Traktaties: 

Het jarige kind mag met twee klasgenoten alle groepen langs. Dit gebeurt zoveel mogelijk in  de ochtendpauze. Ook dit heeft te maken met de rust in de groepen. 

We vinden het fijn als er een gezonde traktatie wordt uitgedeeld, maar het uitdelen van snoepgoed is niet verboden, met uitzondering van kauwgom en lolly’s (i.v.m. de veiligheid). 

Begeleiding tijdens schoolactiviteiten: 

Wanneer ouders worden ingeschakeld bij het vervoeren van kinderen ten behoeve van een activiteit, moet de bestuurder van de auto beschikken over een inzittendenverzekering. Bovendien moeten de kinderen op de achterbank en in de gordels. 

Bij begeleiding op de fiets worden met de leerkracht aparte afspraken gemaakt en dragen de begeleiders een oranje hesje (dit doen we met groep 7 en 8). 

Ouders die begeleiding geven, mogen foto’s die zij maken niet op social media plaatsen, i.v.m. de privacy wet. 

Verzuim: 

Een leerling die ziek is of door andere omstandigheden afwezig, is vrijgesteld van verplichting tot schoolbezoek, indien de directeur hiervan op de hoogte is gesteld. 

In verband met de aangescherpte leerplichtwet moet een verzoek tot vrijstelling van schoolbezoek altijd worden aangevraagd door middel van het formulier ‘Verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties´ ingevuld in te leveren bij de directeur. 

Ouders moeten afwezigheid wegens ziekte of ander ongemak telefonisch melden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. 

Wanneer een leerling 3x ziek gemeld wordt, maakt de leerkracht hier melding van bij de directeur. 

Als verzuim niet door ouders is gemeld, neemt de leerkracht vóór 9.00 uur contact op met de ouder(s).