gesprekscyclus 


De driehoek ouder-kind-leerkracht staat bij ons centraal. 
Onze gesprekscyclus is hierop gebaseerd. 

De leerlingen krijgen twee keer per jaar een digitaal rapport (op papier) na de CITO periode.  
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen cijfers bij de reguliere vakken ( overige vakgebieden zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding worden met letters beoordeeld).   

september: kennismakingsgesprekken 
Welke groepen: groep 1 t/m 8. 
Wie:                  ouders-leerkracht 
Wanneer:   
In de 3de en 4de week van het nieuwe schooljaar worden gesprekken gepland met alle ouders van de leerlingen. U wordt voor deze gesprekken ingedeeld en ontvangt de uitnodiging van de leerkracht. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met broertjes en zusjes. 

Doel van het gesprek:  
Kennismaken en een goede basis leggen voor het komende schooljaar.  
Wat verwacht u van dit schooljaar? Wat vindt u belangrijk in de benadering van uw kind? Welke doelen en afspraken kunnen we maken voor het komende schooljaar. 
 
november: voortgangsgesprekken 
Welke groepen: groep 1 t/m 4. 
Wie:                  ouder-leerkracht. 
Wanneer:              
In de maand november worden gesprekken gepland met alle ouders van de leerlingen. U wordt voor deze gesprekken ingedeeld en ontvangt de uitnodiging van de leerkracht. 
De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met broertjes en zusjes. 
                    
Doel van het gesprek:  
De voortgang van uw kind bespreken.   Hoe ervaart u de eerste periode? Wat is de ervaring van de leerkracht.
De kleuterleerkrachten maken van elke leerling een ontwikkelverslag. U krijgt dit verslag mee in de rapportmap.   

Welke groepen: groep 5 t/m 8. 
Wie:                  ouders-leerkracht-leerling 
Wanneer:                
In de maand november worden gesprekken gepland met alle ouders en de leerlingen. Jullie worden voor deze gesprekken ingedeeld en ontvangen de uitnodiging van de leerkracht. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met broertjes en zusjes. 

Doel van het gesprek:  
In dit gesprek worden niet alleen de eerste resultaten besproken, maar zullen we ook praten over de werkhouding en de sociale-emotionele ontwikkeling. Om de betrokkenheid van uw kind bij zijn/haar eigen leerproces te vergroten, krijgt  uw kind een duidelijke rol tijdens dit gesprek. Voorafgaand aan de gesprekken,  vullen de kinderen een leerling formulier in, wat als leidraad voor het gesprek dient. Er kunnen ook doelen voor de komende periode afgesproken worden.      

februari: eindadviesgesprekken groep 8.             
De ouders en de leerlingen van groep 8 worden hierover geïnformeerd en ontvangen van de leerkracht de uitnodiging voor het gesprek. 

Voor de voorjaarsvakantie: voortgangsgesprek n.a.v. rapport 1 en CITO M toetsen. 
Welke groepen:    groep 1 t/m 7. 
Wie:              ouders-leerkracht 
Wanneer:   
De gespreksmomenten zijn voor alle groepen gelijk en worden ingedeeld volgens het 10-minutenrooster waarbij u zelf een tijd kunt kiezen via de Parro App. 

Doel van het gesprek:  
Het gesprek is vooral resultaatgericht waarbij de methodegebondentoetsen, het 1ste rapport en de CITO M momenten besproken worden. Natuurlijk worden aspecten zoals de werkhouding, de sociaal-emotionele ontwikkeling ook meegenomen in het gesprek. 
 
juni: groep 6: oriëntatie op VO gesprekken.
         groep 7:  voorlopig adviesgesprekken. 

De ouders en de leerlingen van de groepen 6 en 7 worden hierover geïnformeerd.  
En ontvangen van de leerkracht de uitnodiging voor het gesprek. 

juli: eindgesprekken. 
Welke groepen: groep 1 t/m 5. 
Wie:                      ouders-leerkracht    In groep 5 zal de leerling bij dit gesprek aanwezig zijn. 
Wanneer:       
In de laatste drie weken van het schooljaar wordt een gesprek gepland met alle ouders. U wordt voor deze gesprekken ingedeeld en ontvangt de uitnodiging van de leerkracht. De gesprekken vinden op verschillende momenten plaats, dat kan zowel na schooltijd als op een avond zijn. Hierbij kan geen rekening gehouden worden met broertjes en zusjes. 

De kleuterleerkrachten maken van elke leerling een ontwikkelverslag. U krijgt dit verslag mee in de rapportmap. 

Doel van het gesprek:  
Een goede afronding van het schooljaar. In groep 5 wordt het leerlingformulier van november erbij genomen om terug te kijken op het afgelopen schooljaar.  
 
 
“Een goede gesprekscyclus legt de basis voor een succesvolle samenwerking tussen  
                                                           leerkrachten-ouders-leerlingen”.